Guests

 • Alexei Nefediev
 • Harald Grießhammer
 • Alexander Kudryavtsev
 • Qiang Zhao
 • Chris Wever
 • Ioan Ghisoiu
 • Eric Braaten
 • Zhiguo He
 • Peter Bruns
 • John Bulava
 • Jürg Gasser
 • Yu Jia
 • Chunsheng An
 • Susan Gardner
 • Hang Liu
 • Ning Li
 • Ping Wang
 • Chuan Liu
 • Ying Chen
 • Carlos Hidalgo Duque
 • Sebastien Descotes-Genon
 • Zoltan Fodor
 • Ales Cieply
 • Sebastian König
 • Bartosch Kostrzewa
 • Gerrit Schierholz
 • Roger Horsley
 • Paul Rakow
 • Christof Gattringer
 • Max Jansen
 • Alexander Romanov
 • Yun-Hua Chen
 • Zhanlin Wang
 • Jian Liang
 • Jie Meng
 • Marcus Petschlies
 • Jenifer Nebreda
 • Jinniu Hu
 • Nicola Angel Gomez
 • Ikaros Bigi
 • Felipe Jose Llanes-Estrada
 • Jiunn-Wei Chen
 • Roberto Frezotti
 • José Antonio Oller
 • Sara Collins
 • Feng-Kun Guo
 • Wei Wang
 • Hyeon-Dong Son
 • Hyun-Chul Kim
 • Jordy de Vries
 • Chao-Wei Shen
 • Guang-Juan Wang
 • Ting Chen
 • Junxu-Lu
 • Zohreh Davoudi
 • Valentin Kuznetsov
 • Hans-Werner Hammer
 • Qibo Chen
 • Jacobo Ruiz de Elvira
 • Maxim Mai
 • Andrei Alexandru
 • Martin Hoferichter
 • Julia Panteleeva
 • Esther Weil
 • Richard Williams
 • Rainer Sommer
 • Sebastian König
 • Gilberto Colangelo
 • Qibo Chen
 • Maxim Matveev
 • Michal Praszalowicz
 • Keri Vos
 • Yang Xiao
 • Fernando Romero Lopez
 • Mikhail Voloshin
 • Chien Yeah Seng
 • Yu Meng
 • Jufei Wang
 • Urs Wenger
 • Zhenglin Wang
 • Mao-Jun Yan
 • Nika Sokolova
 • Kirill Semenov-Tian -Shansky
 • Baodong Sun
 • Viachelav Kuznetsov
 • Hyun-Chul Kim
 • Andrei Kataev
 • Daniel Phillips
 • Stefan Leupold
 • Matthias Lutz
 • Serdar Elhatisari
 • Xiaonu Xiong
 • Shan-Gui Zhou
 • Yu Ting
 • Franziska Hagelstein
 • Georgi Dvali
 • Lena Funcke
 • Mengna Tang